Všeobecná diskusia

Diskusie o automobiloch, dopravných predpisoch, motocykloch, a iných témach súvisiacich s dopravou.

Objektívna zodpovednosť je...

pozitívny krok k bezpečnosti cestnej premávky.
71
42%
hlúposť.
99
58%
 
Celkom hlasov: 170

Používateľov profilový obrázok
Snake
VIP
VIP
Príspevky: 14229
Dátum registrácie: Ne 23. Júl, 2006, 02:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Bratislava/Galanta

Všeobecná diskusia

Príspevok od používateľa Snake »

Doprava, dopravné zaujímavosti, žurnalistika spojená s dopravou, auto-novinky, auto-zaujímavosti, všetko o našich štvorkolesových tátošoch sem :-)
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Prihlásenie, odhlásenie a prehlásenie auta
Spoiler: ukázať
Každé auto musí byť prihlásené na okresnom dopravnom inšpektoráte. Či už ide o prihlasovanie, odhlasovanie alebo prehlasovanie je potrebné zobrať si so sebou doklady totožnosti: občiansky preukaz v prípade osoby – nepodnikateľa, živnostenský list v prípade živnostníka, právnické osoby sa preukážu výpisom z obchodného registra, ktorý nemôže byť starší ako tri mesiace, a nezabudnúť na pečiatku.
Špecifikom je, keď vlastník nie je zároveň aj držiteľom vozidla. V tom prípade sa musia dostaviť na inšpektorát obaja. Ako držiteľ môže byť zapísaná len jedna osoba. Držiteľom môže byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, alebo právnická osoba, prípadne jej organizačná zložka, ktorej vedúci je oprávnený vykonávať právnické úkony. V prípade, že držiteľa vozidla zastupuje iná osoba, potrebné je úradne overené splnomocnenie.

Prihlasovanie nového auta
Pri prihlasovaní nového auta do evidencie je potrebné okrem už spomenutých dokladov totožnosti predložiť vyplnenú príslušnú žiadosť, doklad o nadobudnutí vozidla - faktúru, alebo lízingovú zmluvu, overené splnomocnenie lízingovej spoločnosti, doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Pri prihlasovaní nesmie samozrejme chýbať ani prihlasované auto, pretože je potrebné porovnať výrobné údaje. Ak ide o nové auto dovezené z niektorej členskej krajiny EÚ potrebné je aj potvrdenie o zaplatení DPH.
Pridelenie evidenčného čísla s vydaním dvoch tabuliek vás bude stáť 1000 Sk a rovnakú sumu vynaložíte za prihlásenie auta. To všetko zaplatíte formou kolku vo výške 2000 Sk.

Z okresu do okresu
Ak sa presťahujete do iného okresu, alebo kúpite auto, ktoré je prihlásené v inom okrese, potrebné je ho najskôr odhlásiť. Okrem vyplnenej žiadosti aj s údajmi nového držiteľa, musíte predložiť technický preukaz, osvedčenie o evidencií vozidla, príslušný doklad totožnosti, doklad o zaplatení povinného poistenia. V prípade, že o zmenu žiada držiteľ auta, ktorý nie je vlastníkom, potrebný je jeho overený súhlas, alebo rozhodnutie príslušného orgánu firmy. Pri odhlasovaní sa neplatí žiadny správny poplatok.
Pri prihlasovaní auta v novom okrese je potrebné vyplniť príslušnú žiadosť. K tomu musíte okrem dokladu totožnosti priložiť technický preukaz, v ktorom musí byť vyznačené odhlásenie auta, osvedčenie o evidencií so zápisom odhlásenia, potvrdenie o predbežnom povinnom poistení a kolok v hodnote 1300 Sk, ak ide aj o zmenu držiteľa. Ak ide o prihlásenie z dôvodu presťahovania je hodnota kolku 1150 Sk.

Prepis v okrese
Prepis auta sa uskutočňuje vtedy ak dochádza k zmene držiteľa v rámci okresu. Pri tomto úkone musí byť prítomný bývalý i nový držiteľ. Bývalý musí predložiť žiadosť o odhlásenie, technický preukaz, osvedčenie o evidencií auta a doklad o zaplatení povinného poistenia. Nový držiteľ vyplní žiadosť o prihlásenie, potvrdenie o predbežnom povinnom poistení a kolok vo výške 300 Sk. Samozrejmé je predloženie dokladov totožnosti.

Vyradenie z evidencie
Pri vyradení auta z evidencie odovzdáte osvedčenie o evidencií, tabuľky s evidenčným číslom a doklad o zaplatení povinného poistenia. Potrebné je aj potvrdenie o prevzatí auta vystavené spracovateľom starých áut. O vyradení auta z evidencie vydá okresný inšpektorát potvrdenie.
Auto vyradené z evidencie je jeho držiteľ povinný do 30 dní odstrániť z cesty, alebo iného verejného priestranstva.
Praktické rady pri kúpe ojazdeného automobilu
Spoiler: ukázať
1. vonkajší vzhľad auta

• Kvalita laku: lak by mal mať po celej ploche karosérie zhodný odtieň, štruktúru aj stupeň lesku.
• Výskyt korózie: najčastejšie korodujúce miesta sú lemy blatníkov, okraje dverí a ostatných častí karosérie, jednotlivé zvary, najmä v upevnení strechy, často sa korózia objavuje pod lemom čelného skla. Medzery medzi jednotlivými dielmi karosérie by mali byť rovnomerné, po celej karosérii približne rovnako veľké a pokiaľ možno, čo najmenšie.
• Stav plastov: vyblednuté a zhrubnuté plasty poukazujú na to, že vozidlo nebolo garážované a bolo často a dlhodobo vystavené priamemu slnku.
• Strecha vozidla: musí byť rovná, bez akýchkoľvek opráv. Akákoľvek jej deformácia totiž ukazuje na skrivenie celého skeletu auta po nehode.
• Neoriginálne doplnky: musia mať dokumentáciu o ich schválení pre premávku na verejných komunikáciách (atest 8 SD). Je potrebné dôkladne skontrolovať kvalitu a spôsob montáže. Pokiaľ ich na aute nechcete, nechajte ich odmontovať ešte pred kúpou samotného vozu

2. motor a priestor motora

• Motor: mal by byť na prvý pohľad suchý a relatívne čistý. Príliš "vyglančený" motor môže znamenať aj pokus o zakrytie úniku oleja, alebo iných kvapalín.
• Olej: jeho stav by mal byť skontrolovaný pred štartom motora predovšetkým s ohľadom na čírosť a jeho dostatočné množstvo, po zastavení motora by nemala byť na mierke ani na viečku žiadna pena.
• Motor by mal ľahko naskočiť na prvý pokus. Jeho chod by mal byť kľudný, pravidelný, bez nadmerného hluku a viditeľného dymu (v zime sa môže tolerovať čisto biela vodná para).
• Ostatné prevádzkové kvapaliny by mali byť v dostatočnom množstve (medzi ryskami na nádobách), chladiaca kvapalina by mala byť čistá, bez známok mastnoty.

3. interiér

• Volant, radiaca páka, pedále a ostatné ovládače by mali byť opotrebované úmerne najazdeným km. Pokiaľ je veniec volantu úplne hladký a z riadiacej páky je už zotrená pôvodne vylisovaná schéma radenia, tak má dotyčný voz určite najazdených viac, než napr. deklarovaných 100.000km. To platí aj pre gumové "šľapky" pedálov, tu by sme sa mali sústrediť predovšetkým na pedál brzdy a spojky, ktoré sú najviac namáhané.
• Stav sedadiel, čalúnenia celého interiéru: opäť platí, že interiér by mal byť opotrebovaný úmerne svojmu veku a najazdeným km. Pozornosť venujte hlavne stavu sedadla vodiča, či už nie je deformované účinkom váhy, ale veľa prezradí aj stav a čistota celého interiéru vozu.
• Dodatočne montované doplnky, napr. HF pre mobilný telefón, CD meniče, rôzne tienidlá. Všetko toto príslušenstvo musí mať dokumentáciu o schválení k premávke.

4. spodok auta


• Každý seriózny bazár by vám mal umožniť prehliadku vozu aj zospodu, bez tejto obhliadky auto v žiadnom prípade nekupujte. Spodok vozu by mal byť čistý, bez stôp po oleji alebo brzdovej kvapaliny. Dávajte pozor na "nadbytočné" zvary a skontrolujte neporušenosť nosných častí (prahov, pozdĺžnych nosníkov a náprav) či už vinou korózie, alebo mechanického poškodenia. V oboch prípadoch je akékoľvek poškodenie týchto dielov veľmi závažné a pri ďalšej premávke nebezpečné. Podvozok by mal mať kvalitný ochranný nástrek, ale podozrivo nová a silná vrstva ochranného prostriedku môže naopak maskovať koróziu alebo iné poškodenie.
• Tlmiče a uchytenie náprav by mali byť bez akýchkoľvek porušení, bez korózie a v prípade tlmičov i únikov oleja.

5. identifikácia auta, jeho pôvod a servisná história

• VIN kód je unikátne identifikačné číslo karosérie. Vždy ho vyhľadajte a skontrolujte priamo na mieste jeho vyrazenia. Mal by byť vyrazený čisto a čitateľne. Musí sa zhodovať s údajom na identifikačnom štítku vozidla (spravidla v motorovom priestore) a vo veľkom i malom TP. V opačnom prípade od kúpy bez ďalšej diskusie upustite. To isté platí aj pre číslo motora.
• Kódy skiel: skontrolujte kódy jednotlivých skiel. Okrem predného, ktoré býva často menené aj bez nehody, by na seba mali čísla aspoň rámcovo naväzovať a sklá by mali pochádzať od rovnakého výrobcu.
• Servisná knižka a návod k obsluhe by zvlášť u novších áut (do veku cca 6 rokov) nemali v žiadnom prípade chýbať. Ak áno, tak je vhodné od nákupu daného auta upustiť. Majiteľ sa tak pravdepodobne snaží zamaskovať opravu po nehode alebo je vozidlo kradnuté. Pokiaľ nie je pravdou ani jedno ani druhé, je to potom prinajmenšom ukazovateľ nedbalého prístupu k starostlivosti o auto.
• Počet majiteľov: zistite si z veľkého TP, koľko majiteľov už auto malo. Ak je TP vystavený ako duplikát za stratený, potom radšej k autu pristupujte s tým, že už bol vypísaný a ste teda min. piatym majiteľom. Pokiaľ bolo auto individuálne dovezené zo zahraničia, vyžadujte aj TP krajiny, kde bolo pôvodne prihlásené.

6. skúšobná jazda

• Skúšobnú jazdu by mal bez poplatku a zálohy umožniť každý seriózny bazár. Samozrejmé by malo byť aj to, že vás predajca nechá aspoň časť cesty riadiť. Inak hľadajte auto u iného predajcu.
• Motor by mal mať kľudný, pravidelný chod bez zvláštneho hluku a vibrácií. Mal by mať plynulý a stály ťah. Jeho reakcia na pohyb plynového pedálu by mala byť okamžitá a primeraná. Motor by nemal behom jazdy produkovať žiadny viditeľný dym (v zime je možné tolerovať čisto bielu vodnú paru). Vyskúšajte jeho záber v nízkych otáčkach a nebojte sa ho trochu vytočiť. Ak je v poriadku, neublíži mu to.
• Prevodovka: jej ovládanie by malo ísť zľahka, bez zvláštnych odporov alebo pocitu "počítania zubov". Dráhy radiacej páky by mali byť presné a jednotlivé rýchlosti by mali byť ľahko dostupné.
• Spojka by mala umožňovať bezproblémový plynulý rozjazd i radenie. Mala by zaberať rovnomerne po celej dráhe chodu pedálu a bez akýchkoľvek zvukových prejavov.
• Podvozok a nápravy by mali byť bez zvláštnych zvukových prejavov a pôsobiť plynulo pri prechádzaní nerovností.
• Riadenie by malo byť bez odporu, presné a ľahko fungujúce. Nemalo by pri vyšších rýchlostiach vibrovať a pri rovnej jazde by mala byť priečka volantu vodorovne.
• Brzdy by mali mať odpovedajúci rovnomerný účinok. Pri brzdení nesmú byť zjavné vibrácie a auto by nemalo mať pri prudkom zabrzdení tendenciu meniť smer jazdy.

7. Zmluva o predaji a kúpe ... (uzavretá podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka)

V zmluve treba presne uviesť:
• všetky osobné (firemné) údaje o predávajúcom a kupujúcom
• predmet kúpy (presná špecifikácia - typ, ev. číslo, rok výroby, farba, čísla karosérie, motora, tech. preukazu, počet najazdených km, výbava)
• kúpna cena a spôsob jej úhrady
• spôsob odovzdania a prevzatia premetu kúpy (vozidlo, kľúče, tech. preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, servis. knižka...)
• prehlásenie predávajúceho o tom, že:
- je výlučným vlastníkom vozidla a je oprávnený s ním nakladať
- si k vozidlu neuplatňuje akékoľvek právo žiadna tretia osoba a ani v budúcnosti nebude
- je vozidlo riadne registrované na príslušnom dopr. inšpektoráte a všetky dokumenty sú platné
- vozidlo nemá žiadne vady ani nedostatky neuvedené v Preberacom protokole a tento záznam úplne a presne popisuje tech. stav vozidla
- neexistuje žiadna vecná, právna ani technická prekážka, ktorá by zabraňovala riadnemu užívaniu vozidla kupujúcim
• súčasťou zmluvy by mal byť Preberací protokol, v ktorom je presne popísaný aktuálny technický stav vozidla, prípadne aj samotný protokol o STK
• predávajúci zodpovedá za vady prípadné skryté vady podľa ustanovení Občianskeho zákonníka
Ako doviesť ojazdený automobil zo zahraničia
Spoiler: ukázať
Každého určite zaujíma papierovanie a behanie po úradoch, ktoré dovoz auta prinesie.
V prvom rade je potrebné auto odhlásiť v krajine, kde ho kupujete (doklad o odhlásení z evidencie v pôvodnej krajine). Potrebná je kúpna zmluva od predávajúceho.
Pri samotnej preprave auta po vlastnej osi je potrebné zaobstarať si prevoznú značku, za ktorú zaplatíte 100 eur (Slovinsko). Prevozná značka má platnosť 2 týždne a zaručuje, že v prípade nehody je auto poistené pre prípad nehody spôsobenej iným autom.
Ak nechcete mať problémy s prihlásením dovezeného auta je nutné, aby malo takzvanú globálnu homologizáciu, čo je typové schválenie, ktoré majú v EÚ vozidlá vyrobené od roku 1996. Či ho vyhliadnuté auto má zistíte tak, že na výrobnom štítku bude údaj, ktorá obsahuje písmeno „e“ a číslo smernice 1970/156, 1998/14 alebo 2001/116. Potvrdenie zhody auta s typom, ktorému bolo udelené typové schválenie, sa nazýva certifikát konformity (COC). Je to doklad vzťahujúci sa na kupované auto a obsahuje jeho VIN číslo a ďalšie údaje potrebné na vyplnenie technického preukazu.
Certifikátu konformity je výhodnejšie si zaobstarať už pri nákupe v zahraničí. Podľa legislatívy je potrebné COC predložiť na chránenom papieri.
Ďalšou fázou je prihlásenie do evidencie. Vaše prvé kroky budú smerovať na príslušný úrad cestnej dopravy, kde predložíte žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného auta, ktorá musí obsahovať vaše osobné údaje: meno, priezvisko dátum a miesto narodenia. Právnické osoby uvedú názov, adresu alebo obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi zástupcami a pochopiteľne podpis a odtlačok pečiatky. Žiadosť musí tiež obsahovať všetky identifikačné údaje auta.
K žiadosti musíte pripojiť doklad o nadobudnutí auta, čo je buď kúpna alebo darovacia zmluva, doklad o vyradení z evidencie v zahraničí a pripustení do voľného obehu spolu s certifikátom konformity COC. Ak máte doklady v cudzom jazyku, potrebné je ich nechať najskôr preložiť. Ak dvojjazyčné, potrebný je preklad oboch jazykov. Preklad môže urobiť len úradne registrovaný prekladateľ.
Na dopravnom úrade vás už pri prvej návšteve upozornia, že je potrebné zaplatiť 3000 Sk do recyklačného fondu. Spolu s podaním žiadosti zaplatíte správny poplatok vo výške 2000 Sk. Potom vám úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania a s kópiou žiadosti vás pošle na stanicu technickej kontroly, kde posúdia technický stav dovezeného auta. Ide o „kontrolu technického stavu pred schválením jednotlivo dovezeného vozidla“, poplatok je 500 Sk. Ak má auto naftový motor, potrebná je aj emisná kontrola. Pre informáciu dodávame, že technické kontroly si krajiny EÚ zatiaľ vzájomne neuznávajú.
Ak auto nemá zakódovaný rok výroby v čísle motora alebo karosérie, tak musíte predložiť potvrdenie roku výroby od autorizovaného dovozcu, ktorý danú značku na Slovensko dováža. Za vydanie listiny si importérske spoločnosti účtujú rôzne poplatky. Potvrdenie o roku výroby vozidla by si mal vybaviť majiteľ vozidla ešte pred STK.
Po úspešnom absolvovaní technickej kontroly a máte protokol s označením „spôsobilé“ a po zaplatení poplatku do recyklačného fondu poštovou poukážkou, znovu navštívite dopravný úrad. Na základe predložených dokladov vám vydajú rozhodnutie o typovom schválení jednotlivo dovezeného auta a vystavia osvedčenie o evidencii vozidla, t.j. nový technický preukaz., ktorý je vydávaný od 1.3.2005. Po získaní technického preukazu nasleduje kontrola čísiel karosérie a motora.
Následne je potrebné si vybrať poisťovňu, dohodnúť zmluvu o povinnom poistení. Zároveň vám vydá potvrdenie o poistení.
Ako posledný navštívite dopravný inšpektorát, kde po zaplatení 1150 Sk zoberú auto do evidencie a vydajú evidenčné čísla. Budete potrebovať nasledovné doklady: technický preukaz, uzatvorené povinné zmluvné poistenie a občiansky preukaz, prípadne živnostenský list alebo iný doklad o tom, že ste oprávnený zastupovať firmu, na ktorú je auto nahlasované. Pre istotu si však treba zabezpečiť aj preklady starého (zahraničného) technického preukazu poprípade aj s kúpno-predajnou zmluvou, prirodzene priložené k originálom.

Platenie DPH pri dovoze automobilu sa týka iba nových vozidiel a ani clo sa pri dovoze z krajín EÚ za ojazdené auto neplatí. Pokiaľ však občan SR kupuje automobil mimo krajín EU, musí pri vstupe do Európskej únie predložiť tovar (automobil), na colné konanie najbližšiemu colnému orgánu, spravidla pohraničnému. Clo uhradí priamo v krajine vstupu do EU, alebo v ktorejkoľvek inej krajine Európskej únie.


Poplatky, ktoré sa vzťahujú na dovoz ojazdeného vozidla

- STK na osobný automobil stojí 2 200 Sk,
- STK na nákladný automobil 3 200 Sk,
- STK na prípojné vozidla 1 680 Sk.
- STK na iné použité vozidlá 5 000 Sk
- tabuľa s evidenčným číslom stojí 500 Sk/ks
- za prihlásenie vozidla do evidencie sa platí 1 000 Sk
Pár tipov pre úspornú jazdu:
Spoiler: ukázať
1. Nejazdiť plyn – brzda, keď viem že budem odbočovať, dám predtým dolu nohu z plynu
2. Pri AT prevodovke, ak sa hýbem v kolóne, nestláčam plyn, iba dám dolu nohu z brzdového pedálu
3. Nepoužívam AC zbytočne, radšej najprv vetrať, potom púšťať, pri predbiehaní AC vypnúť (najlepšie)
4. Nepoužívať AC keď idem do kopca
5. Netankovať keď vidím že napĺňajú nádrže (rozvíri sa sajrajt ktorý môže upchať filter a vstrekovače)
6. Mať auto v perfektnom stave (tzn. Pravidelné servisné úkony, atp.)
7. Mať auto navoskované („šmýkajúca“ sa karoséria lepšie reže vzduch :D )
8. Kontrolovať tlak v pneu
9. U benzínu radiť v strednom pásme otáčok, u dieslu v nízkom pásme
10. Nevyraďovať do neutrálu, moderné autá úplne odpájajú prívod paliva (lebo motor ide na zotrvačnosť), preto keď prichádzam ku križovatke kde je červená, dám dolu nohu z plynu, a možno mi tam skočí aj zelená :)
11. Akcelerovať čo najrýchlejšie (s rozumným prevodovým stupňom)
12. Keď parkujem, zaparkovať na prvom mieste čo vidím, nekrúžiť tam jak sup, šupnite to do prvého boxu, trošku sa aj prejdete.
13. Zbytočné veci – nenosiť, taktiež nerobte niekomu taxikára.
14. Kombinovať jazdy – keď idem zo školy, zájdem si aj do obchodu, či do banky, nie zvlášť
15. Keď mám cestu s viacerými zastávkami, ako prvú si vyberám tú najdlhšiu (s rozumom), zahreje sa mi auto, tým pádom mi klesne aj spotreba
16. Tempomat neni to najlepšie na AT prevodovke (tá si radí horu a dolu sama, čiže môže zbytočne podraďovať pri brzdení).
17. Keď je auto stavané na oktánové číslo 95, tak tankujte 95ku, 98čka či dokonca 100oktán je mrhanie peniazmi.
18. Diaľnice sú váš friend, nad 100kmph dostanete lepšiu spotrebu než pri/pod 90kmph.
19. Nebuďte agresívny, keď dojde čávo s bávom, netreba hneď šliapať po plyne, on má tatkové auto, jemu PHM preplatia, vám nie.
20. Štartovať so spojkou a bez plynu!
21. Cúvať bez plynu!
22. Nechať si odstup za autom za ktorým idete, tým že si necháte odstup sa nestávate jeho bábkou (on brzdí, vy musíte, on zrýchli, vy musíte), a je to aj bezpečnejšie :)
23. Vyrazte skôr, nebudete v strese
24. Ak máte diesel, tankujte skoro ráno (keď je teplota na minime), diesel zhustne, takže dostanete viac za menej :)
25. Tip 24. Neplatí v zime
26. Keď nemusíte nejazdite.
27. A posledne: Get a diesel :D
Policajt smie zadržať techničák, ak
Spoiler: ukázať
- je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
- vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
- je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
- pominul účel, na ktorý bolo vydané,
- je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
- vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
- vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
- vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
- vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu o organizácii pracovného času v doprave,
- vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy

V týchto prípadoch môžete prísť aj o tabuľky s evidenčným číslom.
Kedy je vozidlo technicky nespôsobilé?
Spoiler: ukázať
Je to každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

Vozidlo je technicky nespôsobilé aj vtedy, ak

- nespĺňa technické požiadavky ustanovené vyhláškou č. 464/2009 Z.z.,
- účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy,
- stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,
výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne,
- zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch,
- časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu,
- účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
- nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,
- vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
- náprava alebo nápravy, alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,
- výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
- prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm,
- koleso nie je dostatočne pripevnené,
- je zjavne vážne poškodené pruženie,
- zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
- sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
- niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
- je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, alebo bol zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka,
- niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,
- vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby na plyn bezprostredne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,
- niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu,
- je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
- vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá zariadenie obmedzujúce rýchlosť alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť je nefunkčné,
- plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky,
- je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
- je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn,
- vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.
Predstavenie MY11 Nissanu GT-R

Obrázok
[facebook]793530272024[/facebook]
Obrázok
Obrázok
Prieskum najoblúbenejší výrobca podľa členov PC.sk
Obrázok
Obrázok

Stats 2010:
Spoiler: ukázať
Obrázok
Ankety:
Spoiler: ukázať
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
06.png
07.png
08.png
09.png
10.png
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
16.png
17.png
18.png
19.png
20.jpg
21.png
22.png
23.png
24.png
25.png
26.png
27.png
28.png
29.png
30.png
31.png
32.jpg
33.png
34.jpg
35.png
36.png
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.png
44.jpg
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.

.
Používateľov profilový obrázok
EightBall
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 416
Dátum registrácie: So 12. Nov, 2005, 20:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Bratislava (21)

Príspevok od používateľa EightBall »

frizby - povodny autor napísal:Ja mam Opel Astra Caravan 1,4 (1998), biela farba :D

Lenive, ale sluzi
Vlastne ziadne...ale v ramci rodiny jazdim na Skode Fabia 1.4MPI v sivej metalize. :wink:
Intel E2180@3000Mhz (Freezer 7 Pro) Asus P5K/EPU 3x1GB A-Data Vitesta EE 4-4-4-12 at 900mhz Gainward 9600GT 512MB (Zelman VF900) Samsung 225MW LC Silent Giant 550W + Asus Eee PC 1000H
Používateľov profilový obrázok
Shoty
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 1273
Dátum registrácie: Pi 07. Apr, 2006, 02:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Myjava

Príspevok od používateľa Shoty »

s.Favorit 136L cervena farba :D
Cpu: i7-2600K OC 4.7Ghz , Cooler: Scythe SCMG-5PCGH Mugen 5 , Mainboard: Gigabyte Z68X UD4 B3 , Ram: Kingston 4x4GB 1333Mhz , Gpu: GT 440 2GB , SSD: Samsung 850 EVO 250GB , HDD: 2x500GB Western Digital green power , Zdroj: Corsair HX650w , Monitor: Zatiaľ HP 22" w2207h
Používateľov profilový obrázok
Toman
VIP
VIP
Príspevky: 9312
Dátum registrácie: St 06. Júl, 2005, 20:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Engerau/Dreamland (Bratislava/Senec) (22)

Príspevok od používateľa Toman »

Uz mi dlho chybala tema :Ake mate....

- mam staru 405 GRD 1.8T
- Mondeo 1.6 1996 (ale uz mi leze na nervy)
- Teras idem kupovat Gunto Grande 1.4 (v stadiu riesenia)
- a ak boch da aj Hondu CBF250
PC1 Asus Z87 PLUS, Intel 4670K @4200/1.18V PC2: Asus Z77 Plus, Intel 3570k 3400@4600 max:4950Mhz/1.47V....
4x4Gb Ram Kingston 1333@1800
Intel HD4600

EVGA RTX 3070 :-)
Používateľov profilový obrázok
jardacarda
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 423
Dátum registrácie: Po 13. Dec, 2004, 14:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Bratislava-Dubravka

Príspevok od používateľa jardacarda »

nissan Micra 1,0L /1998/, strieborna metaliza, klima, posilnovac riadenia...
44KW a len 850kg
super auticko do mesta
PC1>DOSKA>Asus P5K PRO, CPU>Intel E2160@3.2Ghz, 1,35V Vcore, RAM>A-Data 2x1GB PC6400 a 1x2gb adata pc6400, VGA>Palit radeon HD3870, DISK>WD 160GB SATA2 8MB cahce, Samsung 640GB F1 DVD-RW>LG GSA L62N, PSU> Fortron bluestorm II 400W, Monitor>Asus 223T, KEYBOARD>Genius, MYŠ>Logitech RX250, Repro>Hercules XPS 2.100SilverWIFI>Tompcom Skycer 4001g
TLACIAREN>HP laserjet 1022n
Používateľov profilový obrázok
mathos
Nový používateľ
Nový používateľ
Príspevky: 130
Dátum registrácie: Ut 18. Júl, 2006, 02:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Ružomberok (19)

Príspevok od používateľa mathos »

cisto moje neni, ale apon je:

skoda felicia 136 GLXI, r.v. 1995, 60KW - 80PS (nova riadiaca jednotka), bordova....
<font size="1">cpu: <font color="blue">Intel Celeron Tualatin 1400@1670 - 119* 14, 1.625V; </font> mb: <font color="blue">Abit ST6;</font> ram: <font color="blue">sdram A-Data 512mb pc133mhz 3-3-3-6;</font> vga: <font color="blue">Ati Sapphire Radeon 9600Pro Advantage AGP4x, 128mb(128bit) DDR, GPU:400@500Mhz, pamate: 223@250x2, 3dmark03: 3223bod.;</font> hdd: <font color="blue">Seaghate 40gb 7200ot. 8mb cache;</font> sound: <font color="blue">Creative Sound Blaster Audigi SE bulk 7.1 24-bit;</font> zdroj 250W;... <font size="1">power by Mandriva 2007 Spring Free </font>
Používateľov profilový obrázok
srebalat
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 2367
Dátum registrácie: Št 10. Aug, 2006, 02:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Štrba (33)

Príspevok od používateľa srebalat »

skoda Octavia 1,4 16v, 2003 v striebornej metalize(mierny tunning :D ) ..
Desktop: Intel Core i5 9400F - CoolerMaster Hyper 212+ GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3 WIFI nVidia GTX970 4Gb ADATA XPG 512GB + 2TB WD Green 16GB ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 2666MHz SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W V2 SilentiumPC Regnum RG4TF Frosty White TG LG 29UM58 Logitech Z-4e Logitech MX Keys + Logitech G102 + SteelPad QCK mini
LAN NB: Asus XDAB AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 2,1GHz ATI Radeon HD 4570 512MB 32gb SSD 4GB DDR2 Razer Krait + SteelPad QCK mini
Mobile: Iphone 12 mini 128gb + Iphone SE 64gb + iPad 2020 32gb + Apple Watch SE 44mm
TV: LG 55LB870V
Používateľov profilový obrázok
subz3ro
Príspevky: 349
Dátum registrácie: Št 28. Apr, 2005, 20:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Žilina

Príspevok od používateľa subz3ro »

skoda Octavia Combi, 1.9TDI, 81/110 kW/PS, 2001, tmavomodra metaliza
There are 10 types of people in the world. Those who know binary and those who don't.
Používateľov profilový obrázok
pepe-flash
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 547
Dátum registrácie: So 04. Dec, 2004, 14:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Komárno

Príspevok od používateľa pepe-flash »

ja som sa zabaval s tymto: http://www.flash-design.sk - teraz sluzi bratovi v irsku a ja si robim Dalsie
Používateľov profilový obrázok
kOsTi
VIP
VIP
Príspevky: 3765
Dátum registrácie: Ne 08. Aug, 2004, 14:00
Reputácia: 0
Bydlisko: BKK, Thailand / BA, Slovakia

Príspevok od používateľa kOsTi »

na dialkove ovladanie :roll:
Používateľov profilový obrázok
sweet
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 620
Dátum registrácie: Ut 14. Sep, 2004, 14:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Banská Bystrica

Príspevok od používateľa sweet »

Skoda Felicia 1.3MPi 50kw s momentalne deravym vyfukom :D
CPU: Intel C2D E8200 2,66@3GHz Cooling: Intel Box MB: ASUS P5G41T-M LX V2 HDD: WD 160GB 7200ot SATA RAM: Kingston HyperX Blue 4GB DDR3 VGA: ASUS GTX 280 1GB DVDRAM: Toshiba-Samsung SH-S202 SOUND: 5.1 LCD: Benq FP91G+ PSU: Fortron BS II 500W
Používateľov profilový obrázok
mathos
Nový používateľ
Nový používateľ
Príspevky: 130
Dátum registrácie: Ut 18. Júl, 2006, 02:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Ružomberok (19)

Príspevok od používateľa mathos »

sweet napísal:Skoda Felicia 1.3MPi 50kw s momentalne deravym vyfukom :D
len ta chcem opravit. Feldy nikdy neboli MPi ("i" znamena priame vstrekovanie). Feldy maju len viacbodove (cez karbos).
<font size="1">cpu: <font color="blue">Intel Celeron Tualatin 1400@1670 - 119* 14, 1.625V; </font> mb: <font color="blue">Abit ST6;</font> ram: <font color="blue">sdram A-Data 512mb pc133mhz 3-3-3-6;</font> vga: <font color="blue">Ati Sapphire Radeon 9600Pro Advantage AGP4x, 128mb(128bit) DDR, GPU:400@500Mhz, pamate: 223@250x2, 3dmark03: 3223bod.;</font> hdd: <font color="blue">Seaghate 40gb 7200ot. 8mb cache;</font> sound: <font color="blue">Creative Sound Blaster Audigi SE bulk 7.1 24-bit;</font> zdroj 250W;... <font size="1">power by Mandriva 2007 Spring Free </font>
Používateľov profilový obrázok
ericc64
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 7748
Dátum registrácie: So 01. Júl, 2006, 02:00
Reputácia: 7
Bydlisko: IL

Príspevok od používateľa ericc64 »

cervena Toyota Paseo 1.5 16V
Spoiler: ukázať
MB: ASUS ROG CROSSHAIR VIII IMPACT CPU: AMD Ryzen 9 5900X @ 4750 Mhz RAM: Team Group Xtreem 16 GB DDR4 4133Mhz CL18 @ 3800 Mhz CL16 VGA: Sapphire Nitro + 6900XT @ 2500/2100 MHz SSD: Samsung 970 EVO 1TB PSU: Corsair SF750 CASE: ITX Benchtable LCD: ViewSonic VX2758-2KP-MHD KEYBOARD / MOUSE / MOUSE PAD: Asus ROG Falchion + Logitech G305+ A4tech X7-300MP SOUND: Creative Gigaworks T20 II + Bose QuietComfort 35 II

WATTER → CPU: EK-Velocity VGA: EK-VGA Supremacy RADIATOR: MO-RA3 420 PRO Stainless Steel + 8x Noctua NF-A20 FLX PUMP: EK-D5 PWM G2 RESERVOIR: HEATKILLER Tube 150 D5 TUBING: EK-Tube ZMT 16/11 FITTING: Barrow 16/10 + Koolance QD3
Používateľov profilový obrázok
_skrat_
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 826
Dátum registrácie: St 08. Dec, 2004, 14:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Piešťany

Príspevok od používateľa _skrat_ »

kolki sa mozu pochvalit so zadnym nahonom? Skoda 120 L r.v.1988 :D
Obrázok

EDIT:

vidim ze viaceri sem davate aj rodinne auta..nase rodinne je Ford Focus Ghia 1.6 16V
Obrázok
foto je ilustracne, ale zodpoveda skutocnosti :)
Naposledy upravil/-a _skrat_ v Ut 06. Mar, 2007, 23:44, upravené celkom 2 krát.
P4 2.8 Prsctt*GA-8IK1100*80GB SATA*1,5 GB*SAMSUNG 616E*LG 4160B*Chill 400P2*Leadtek TV2000XP Expert*R9200SE*SB Audigy 2
Používateľov profilový obrázok
GABO
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 11162
Dátum registrácie: Ut 15. Júl, 2003, 08:00
Reputácia: 0
Bydlisko: Košice

Príspevok od používateľa GABO »

Osobne ziadne...ale na niecom jazdim predsa len :twisted:
PC1 Intel Core i7-4960X@4,8GHz . ASRock X79 Extreme 11 . 32GB Corsair Dominator 2133MHz DDR3 . Zotac GTX 1080Ti . Samsung 850 PRO 256GB . Samsung 840 1TB . SF Leadex 750W . AOC Q3279VWFD8 . Noctua
PC2 i5-2500K . Noctua NH-U12 . ASUS P8Z68-V PRO . 16GB G.Skill Ripjaws X . EVGA GTX 1070 SC . Intel 530 240GB . Samsung 850 PRO 2TB . COUGAR GX-600W . Lian Li PC-V1010A - Silver . ASUS Xonar Essence STX + HD555

Návrat na "Automobily a dopravná diskusia"