General Data Protection Regulation - 2018 (GDPR)

Kvôli súladu s GDPR reguláciou Vás informujeme, že váš účet Pretaktovanie.sk bude, v minimálnej nutnej miere, obsahovať unikátne identifikovateľné meno (ďalej "vaše užívateľské meno"), osobné heslo používané pre prihlásenie do vášho účtu (ďalej "vaše heslo") a osobnú, platnú emailovú adresu (ďalej váš email). Vaše osobné informácie pre váš účet na Pretaktovanie.sk sú chránené zákomni na ochranu osobných údajov. Vo všetkých prípadoch máte možnosť voľby, ktoré osobné informácie chcete zverejniť. Ďalej máte možnosť povoliť alebo zakázať automatické posielanie emailov.

Kvôli vyššie uvedenému Pretaktovanie.sk bude ukladať všetky IP adresy, ktoré používate pre písanie príspevkov. V závislosti od Vašich preferencií Pretaktovanie.sk môže posielať emaily na emailovu adresu, ktorú ste použili pri registrácii alebo adresu, ktorú ste nastavili potom. Tieto preferencie môžete kedykoľvek zmeniť vo vašom Užívateľskom kontrolnom paneli (UCP) a zastaviť príjem týchto emailov..


Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii budú použité výhradne pre účely funkčnosti fóra Pretaktovanie.sk. Nebudú použité pre nič iné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe bez Vášho výslovného súhlasu. Kedykoľvek môžete skontrolovať, ktoré osobné údaje Pretaktovanie.sk o Vás uchováva v časti Profil vášho UCP..

Jediné ďalšie osobné nformácie sú tie, ktoré sa rozhodnete napísať na fórum, ktoré sú potom považované za "verejne prístupné" a budú indexované vyhľadavácimi službami a on-line archivačnými stránkami.